Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Płatne praktyki

   Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze została beneficjentem projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.0301.00-00-P002/15)
home image    W związku z tym miło nam poinformować, że do czerwca 2018 roku Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze realizuje Program Płatnych Praktyk Zawodowych, wykorzystując przyznane na ten cel środki w wysokości ok. 3 mln złotych.    Uczestnikami Projektu są studenci oraz Pracodawcy wybrani przez Organizatora w drodze Rekrutacji.
   Miesięczne stypendium dla Praktykanta wynosi 2300 zł.
   Regulaminy określające zasady odbywania praktyki przez studentów, obowiązki uczestników projektu, listy uczestników Projektu, jak również wzory dokumentów znajdą Państwo na tej stronie internetowej.
Zapraszamy do Uczestnictwa w Projekcie!


Aktualności

  • 11.01.2017 - Dodano trzy formularze do wypełnienia przez opiekunów zakładowych. Uwaga - druk oświadczenia należy podpisać z datą zawarcia umowy zlecenie. Oświadczenie musi być potwierdzone przez pracodawcę opiekuna (pkt 3. oświadczenia)
  • 09.01.2017 - Dodano regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze uczestniczącym w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
  • 09.01.2017 - Dodano listę placówek które złożyły chęć udziału w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" Tutaj pobierz >>>
  • 30.12.2016 - Dodano harmonogram wdrażania projektu w miesiącu styczniu Tutaj pobierz >>>
  • 27.12.2016 - Na stronach wydziałowych, w zakładkach kierunków dodano regulaminy i tabele efektów dla programu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.