Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Płatne praktyki

   Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze została beneficjentem projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.0301.00-00-P002/15)
home image    W związku z tym miło nam poinformować, że do czerwca 2018 roku Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze realizuje Program Płatnych Praktyk Zawodowych, wykorzystując przyznane na ten cel środki w wysokości ok. 3 mln złotych.    Uczestnikami Projektu są studenci oraz Pracodawcy wybrani przez Organizatora w drodze Rekrutacji.
   Miesięczne stypendium dla Praktykanta wynosi 2300 zł.
   Regulaminy określające zasady odbywania praktyki przez studentów, obowiązki uczestników projektu, listy uczestników Projektu, jak również wzory dokumentów znajdą Państwo na tej stronie internetowej.
Zapraszamy do Uczestnictwa w Projekcie!


Aktualności

  • 23.02.2017 - Na stronie dodano zakładkę z informacjami o obiegu dokumentów i sposobie postępowania z nimi w poszczególnych etapach realizacji projektu pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych".
  • 23.02.2017 - Dodano druk "Sprawozdanie z wizytacji praktyk realizowanych w projekcie Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" Tutaj pobierz druk >>>
  • 21.02.2017 - Informuję, że zgodnie z opinią Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 09 lutego 2017r. umowa o praktykę zawodową studencką jest odmianą umowy o praktyki absolwenckie i nie podlega ubezpieczeniu społecznemu, a tym samym od tego tytułu nie należy odprowaadzać składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Zgodnie z przywołanym w odpowiedzi art.2 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich, praktykę absolwencką może odbywać osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia. Tym samym problem wysokości wypłacanego stypendium został rozstrzygnięty i wynosi 2300 zł/mc.
  • 21.02.2017 - Do katalogu druków dodano nowe druki, którymi są;
  • 15.02.2017 - Dodano druki wniosków o refundację dodatkowych kosztówu, poniesionych podczas odbywania praktyki w ramach projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
  • 05.02.2017 - Dodano uzupełnioną listę placówek które złożyły chęć udziału w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" Tutaj pobierz >>>
  • 24.01.2017 - Dodano formularz umowy z instytucją przyjmującą na pilotażowe praktyki zawodowe dla projektu pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" Tutaj pobierz >>>
  • 11.01.2017 - Dodano trzy formularze do wypełnienia przez opiekunów zakładowych. Uwaga - druk oświadczenia należy podpisać z datą zawarcia umowy zlecenie. Oświadczenie musi być potwierdzone przez pracodawcę opiekuna (pkt 3. oświadczenia)
  • 09.01.2017 - Dodano regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze uczestniczącym w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"