Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Aktualności, ogłoszenia, szkolenia

  • 05.02.2017 - Dodano uzupełnioną listę placówek które złożyły chęć udziału w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" Tutaj pobierz >>>
  • 09.01.2017 - Dodano regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze uczestniczącym w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
  • 09.01.2017 - Dodano listę placówek które złożyły chęć udziału w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" Tutaj pobierz >>>
  • 30.12.2016 - Dodano harmonogram wdrażania projektu w miesiącu styczniu Tutaj pobierz >>>
  • 27.12.2016 - Na stronach wydziałowych, w zakładkach kierunków dodano regulaminy i tabele efektów dla programu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • 16.12.2016 - Na stronach wydziałowych, w zakładkach kierunków dodano listy studentów III roku KPSW w Jeleniej Górze zakwalifikowanych do udziału w projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • 07.12.2016 - Zgodnie z umową i przesyłam harmonogramem, zawartym w materiałach na spotkanie w ramach "Warsztatów szkoleniowych dla opiekunów ze strony pracodawców w ramach projektu pozakonkursowego pn. Program praktyk zawodowych w PWSZ", w dniu 09 grudnia 2016 r. we *Wrocławskim Kompleksie Szkoleniowym Ul. Sztabowa 100, 53-310 Wrocław, odbyło się szkolenie dla zakładowych opiekunów praktyk zgodnie z załączonym harmonogramem.
  • Harmonogram szkolenia Tutaj pobierz >>>
  • Wniosek o refundację kosztów podróży Tutaj pobierz >>>
  • Oświadczenie do rozliczenia kosztów podróży Tutaj pobierz >>>