Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Rekrutacja instytucji

   W dniu 25 listopada na stronie internetowej uczelni zostało zamieszczone ogłoszenie o rekrutacji Instytucji, zainteresowanych przyjęciem studentów naszej uczelni na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..
home image    W ramach Projektu studenci KPSW w Jeleniej Górze będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych w okresie: od grudnia 2016 do czerwca 2018r.
   W projekcie mogą wziąć udział Instytucje spełniające wymagania określone w „Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów KPSW (załącznik 1)
   Planowana liczba studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, którzy mogą wziąc udział w Projekcie, odpowiednio wynosi; Dietetyka - 36, Fizjoterapia - 17, Wychowanie fizyczne - 25, Edukacja techniczno-informatyczna - 18, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - 13, Filologia - 28, Pedagogika – studia stacjonarne - 26, Pedagogika – studia niestacjonarne - 10.

   Wniosek o udział w projekcie (załącznik 2) podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należało złożyć w Dziale Nauczania KPSW (ul. Lwówecka 18, Budynek 12, pokój nr 1- Pani Anna Zatońska) lub przesłać na adres: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, z dopiskiem- Projekt praktyk zawodowych.
   Wniosek należy dostarczyć w terminie do 5.12.2016r.do godz.13.00