Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Katalog druków

   W organizacji i przebiegu pilotażowej praktyki zawodowej udział bierze wiele osób i instytucji. Wszyscy oni mają odpowiednie prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu Modelowego praktyk pilotażowych realizowanych w ramach projektu: Program praktyk zawodowych w PWSZ.
   Praktyka zawodowa przebiega w trzech etapach: przygotowanie praktyki, realizacja praktyki i zaliczenie praktyki. W końcowej fazie realizacji praktyki zawodowej trwają przygotowania do sformułowania tematu aplikacyjnej pracy dyplomowej i praktykant niekiedy może przystąpić do jej wykonywania.
   Oprócz dokumentów podstawowych takich jak; Regulamin prowadzenia praktyk pilotażowych dla kierunku, Regulamin rekrutacji praktykantów, Regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom, Regulamin wyboru instytucji przyjmującej na praktykę i komentarzy do modelowych instrukcji organizowania, zostały opracowane obowiązujące wzory dokumentów będące załącznikami do wymienionych wyżej dokumentów. Tymi załącznikami są;

home image

   Druki wniosków o o refundację dodatkowych kosztówu, poniesionych podczas odbywania praktyki w ramach projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"