Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Płatne praktyki

   Studenci Wydziału Przyrodniczo-Technicznego są uczestnikami projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn.”Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach którego, mogą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych w okresie: od grudnia 2016 do czerwca 2018r, zgodnie z przedstawionymi niżej zasadami.
home image    W wyniku czynności rekrutacyjnych do udziału w Projekcie zakwalifikowano następujące ilości studentów z Wydziału Przyrodniczo-Technicznego; Dietetyka - 36, Fizjoterapia - 17, Wychowanie fizyczne - 25, Edukacja techniczno-informatyczna - 18.
Zapraszamy do Uczestnictwa w Projekcie!

Aktualności

  • 28.12.2016 - W zakładkach kierunków, dodano regulaminy i tabele efektów dla programu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.