Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Rekrutacja studentów

   W dniu 25 listopada na stronie internetowej uczelni zostało zamieszczone ogłoszenie o rekrutacji studentów, na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn.”Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
home image    W ramach Projektu studenci KPSW, mogą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych w okresie: od grudnia 2016 do czerwca 2018r, zgodnie z przedstawionymi niżej zasadami.
   W projekcie mogą wziąć udział studenci III roku studiów na kierunkach:

 • Dietetyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia
 • Pedagogika – studia stacjonarne i niestacjonarne

oraz studenci II roku studiów na kierunkach:

 • Dietetyka
 • Fizjoterapia
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia
 • Pedagogika – studia stacjonarne i niestacjonarne

   Planowana liczba studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, którzy mogą wziąc udział w Projekcie, odpowiednio wynosi; Dietetyka - 36, Fizjoterapia - 17, Wychowanie fizyczne - 25, Edukacja techniczno-informatyczna - 18, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - 13, Filologia - 28, Pedagogika – studia stacjonarne - 26, Pedagogika – studia niestacjonarne - 10.
Zgodnie z ogłoszeniem wniosek o udział w projekcie, podpisany przez studenta, należało złożyć w dziekanacie wydziału w terminie do 5.12.2016r.do godz.13.00